KROKOMS KOMMUN – DÄR FRAMTIDEN VILL BO

Krokom ska bli Jämtlands framtidskommun.

Efter 12 år av borgerligt styre syns resultaten. En krisande kommunal ekonomi, länets högsta sjuktal och kortsiktighet som signum. Nödlösning följer nödlösning. Nu är det nog.

Vi socialdemokrater vill vända utvecklingen i Krokoms kommun, ta ett helhetsgrepp och starta ett samhällsbygge.

Det behövs fler bostäder, bättre framförhållning i planeringen och tydliga visioner om vart vi ska i framtiden. Vi socialdemokrater är redo att axla ansvaret och se till att Krokoms kommun står redo för framtidens utmaningar.

Vi vill:

  • Starta ett offensivt, framåtriktat och hållbart samhällsbygge

  • Bygga fler bostäder; hyresrätter, bostadsrätter och bereda plats för fler hus

  • Långsiktig skolstrategi med fokus på barnens bästa

  • Attraktiva och inbjudande utemiljöer i våra tätorter

  • Starta bygget av framtidens äldreomsorg

 

1