Besök vår nya hemsida

Socialdemokraterna i Krokoms Kommun har en ny hemsida. Du hittar den på adressen: www.socialdemokraternakrokom.se

Vi stänger den här sidan inom kort. Välkommen till den nya.

Många motioner på distriktskongressen

Då har det varit distriktskongress igen. Det kändes inte som det var så länge sedan men tiden går snabbt. Årets version genomfördes, liksom förra året, via ett zoom-möte. Drygt 130 delegater fanns på plats för att fatta kloka beslut.

Krokoms Arbetarkommun hade inför årets kongress varit mycket aktiva att skriva motioner. Totalt hade 16 motioner inkommit för behandling. Av dessa kom hela tio från oss.
Vi lyckades inte få gehör för alla motioner men några lockade kongressens samtycke.

Du kan läsa mer om våra motioner här.

I Krokoms kommun finns plats för fler: Fler bostäder, fler företag och fler innovationer. Här finns framtiden i Jämtlands län.

Socialdemokratins övergripande prioriterade frågor för Krokoms kommun är att se till att det blir fler bostäder, bättre förskolor/skolor samt en trygg vård och omsorg genom hela livet.

Krokom är på många sätt en bra kommun att bo och leva i.

Det finns mycket att vara stolta över. Kommunen har bland annat högre inflyttning än utflyttning, bra skolor och framgångsrika företag.
Det skapar möjligheter till en ännu bättre framtid.

Vi socialdemokrater ser ändå att det finns mycket kvar att göra. Många är oroliga för framtiden, hur de ska hitta en bostad, få ett jobb, för förskolans och skolans utveckling.

Vi socialdemokrater vill att Krokom ska vara en kommun som är bra för alla – inte bara några.

35098162_1866442986981886_7442643699323895808_o