FRAMTIDEN VILL BO I KROKOMS KOMMUN

I Krokoms kommun finns plats för fler: Fler bostäder, fler företag och fler innovationer. Här finns framtiden i Jämtlands län.

Socialdemokratins övergripande prioriterade frågor för Krokoms kommun är att se till att det blir fler bostäder, bättre förskolor/skolor samt en trygg vård och omsorg genom hela livet.

Krokom är på många sätt en bra kommun att bo och leva i.

Det finns mycket att vara stolta över. Kommunen har bland annat högre inflyttning än utflyttning, bra skolor och framgångsrika företag.
Det skapar möjligheter till en ännu bättre framtid.

Vi socialdemokrater ser ändå att det finns mycket kvar att göra. Många är oroliga för framtiden, hur de ska hitta en bostad, få ett jobb, för förskolans och skolans utveckling.

Vi socialdemokrater vill att Krokom ska vara en kommun som är bra för alla – inte bara några.

35098162_1866442986981886_7442643699323895808_o