Representanskapsmöten hösten 2009

Välkommen till våra representantskapsmöten hösten 2009.

Våra representanskapsmöten är öppen för alla våra medlemmar.

11 november
kl.19.00 Plats: Almdalen, Ovanpå Apoteket, Krokomscentrum. Då träffas vi för att bl a diskutera vårt program som vi ska gå till val på i Krokom 2010.

2 december
kl. 18.00 i Vaplans Folkets Hus. Det är ett gemensamt möte med fullmäktigegruppen. Då serveras gröt och vi ska ta ställning till nomineringar till riksdag- och landstingslistor.