Majoriteten har antingen ingen framförhållning eller struntar medvetet i kommunens nämnder

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns ärendet om igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid Sånghusvallen. En investering på cirka 30 miljoner kronor som beräknas vara klar första juli 2011. En omfattande investering som ska ske under mer än ett år. Förslaget grundade sig på ett beslut av ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden något som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser vara oacceptapelt.

– Jag tycker att det är förvånande och märkligt att den politiska majoriteten inte klarar av att ha en framförhållning så att frågorna kan behandlas som de ska i våra nämnder och styrelser. Den borgerliga majoriteten i Krokoms kommun har inte klarat av att behandla frågan om ”Igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid Sånghusvallen” på ett korrekt sätt, säger Christer Toft (S).

– Samhällsbyggnadsnämnden hade haft möjlighet att ta ställning till detta igångsättningstillstånd den 8 september, d v s ca en månad före kommunstyrelsens sammanträde. Orsaken varför så inte har skett har inte redovisats vare sig för mig eller för någon annan av ledamöterna för Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet i kommunstyrelsen, säger Christer Toft (S).

– Menar den borgerliga majoriteten att de verkligen inte hade en aning om behovet av att fatta detta beslut om igångsättningstillstånd för en månad sedan, frågar Christer Toft (S). Särskilt när ordföranden för Samhällsbyggnadsnämnden sitter med i styrgruppen för projektet. Han bör därför rimligtvis ha både kontroll och uppsikt över projektets utveckling och dess tidplan .

– Jag menar att i detta fall fanns ingen uttrycklig delegation i ärendet från den aktuella nämnden och ärendet är inte av sådan brådskande karaktär som avses i kommunallagen , säger Christer Toft (S).

– Oppositionens slutsats är därför att antingen är detta ett tydligt exemempel på att majoriteten inte har särskilt lång framförhållning i för kommunen viktiga frågor eller att majoriteten medvetet låter bli att handlägga ärendena i nämnderna , säger Christer Toft (S).

För mer information
Christer Toft
070 – 393 96 02
christer.toft@krokom.se

Bilaga
Anteckning till protokollet ang Ärende ”Igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid Sånghusvallen”
091014OPklipp
091014LTklipp

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,