Extra möten kostar tid och pengar

Det är lite märkligt att Krokoms kommun imorgon har extra Kommunstyrelse, extra Barn- och utbildningsnämnd, samt Bygg- och miljönämndens presidium. Klockan 08.00 börjar det extra Kommunstyrelsesammanträdet och 08.30 de två senare sammanträdena.

När behovet är så stort att ha extra sammanträden så kan det inte tyda på annat än dålig framförhållning, dålig kontroll på frågorna – ja helt enkelt en dålig styrning av kommunen.

Dessa extra möten kostar extra pengar eftersom inte den borgerliga majoriteten kan få fram ärendena i tid. Det är inte alla ledamöter i nämnderna som kan vara ledig en eller två enstaka timmar.

Krokoms kommun kan. Bättre!

SW

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , ,