Oppositionen lägger inte ner skolor och bibliotek

Pressinformation
S och V vill satsa 4 miljoner mer på skolan och förskolan nästa år

Nästa år vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet satsa 4,,6 miljoner av de extra stödet till kommunen på skolan och förskolan. Den borgerliga majoriteten satsar inte mer än 550 000 kr extra.

– Det betyder att det inte blir några nedläggningar av skolor och bibliotek, säger Katarina Rosberg (S) .

– Vi behåller kvalitén inom skola och förskola, d v s vi minskar inte på lärar och personaltäthet och samtidigt behåller mellanmålen på förskolan, säger Katarina Rosberg (S).

– Vi gör en satsning för att komma tillrätta och åtgärda stöket som förekommer bland våra undomar genom en satsning på ”fältsam”. En tjänst som är fortsättning på den projekttjänst som folkhälsosamordnare. säger Katarina Rosberg (S)

– Vårt bugdetförslag innebär också besparingar genom t ex effektiviseringar av administration och en avveckling av vårdnadsbidraget, säger Katarina Rosberg (S)

Socialdemokrateraterna och Vänsterpartiet yrkade utöver bifall till sitt budgetförslag särskilt yrkanden på majoritetens förslag
– Avskaffande av vårdnadsbidrag
– Avslag på neddragning på särskilda resursen
– Avslag på förslaget om skolförtätningar
– Avslag på nedläggningar av bibliotek

– Vi konstaterar att uttalanden vid gårdagens möte i Kluk var ett spel för galleriet. I annat fall hade Agneta Gabrielsson (Fp) röstat med oppositionens förslag om att behålla biblioteken, säger Katarina Rosberg (S)

FÖR MER INFORMATION
Katarina Rosberg
070 – 257 69 27
dalerstav@yahoo.s

Här finns:
Vårt pressmeddelande om satsning på skolan och förskolan
Vårt alternativa budgetförslag

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , ,