Lite kort från den Socialdemokratiska partikongressen

En sammanfattning av kongressen är svår att göra. Här nedan finns länkar till Socialdemokraterna och till det som skickats till media.
Socialdemokraterna har på sin www plats självklart lagt ut massor från jobbkongressen.

Vad våra ombud har gjort under kongressen går att hitta här eller nedan det som gått till media.
En politik för hela landet sätter jobben först
Ombuden från länet gav partistyrelsen sitt första nederlag.
Staten ska ta ansvar för den nationella infrastrukturen
En regionalpolitik för ett sammanhållet Sverige
Skolpolitik
Nej till uranbrytning
Slopa pensionärsskatten
Kompromiss kring strandskyddet till fördel för Jämtlands län
Social ekonomi ska inte marknadfieras
Anna-Caren Sätherberg invald i partistyrelsen
Säkra kvalité utifrån regionala förutsättningar
Omröstning om mönsterarbetsplatser
Regionalförvaltning av rovdjursstammen
Framgång för integritetsmotion
Socialdemokraterna går till val med en politik för hela landet

SW