Socialdemokraterna säger nej till skolnedläggning!

När den Centerledda majoriteten lägger ner skolorna i Västbygden och Ytterån så bistår de andra partierna Miljöpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Centern gick till val på att värna byskolorna. Nu ser vi vad värna i Centerns språkbruk betyder = nedläggning.

Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet har i sin alternativa budget behållit skolorna. Detta förslag stödde dock inte majoriteten i barn- och utbildningsnämnden i Krokoms kommun. Istället skickar de vidare ett nedläggningsförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Opositionen i nämnden är helt mot skolnedläggningarna.
– I vår skuggbudget vill vi lägga de extra pengar vi fått av regeringen på skolorna. Det innebär att inga skolor behöver läggas ned, säger Johan Åsenlund (S), nämndens 1:e vice ordförande.

Länkar:
Länstidningen
ÖP