Socialdemokraterna har alternativ till Centerns landsbygdsfientliga politik

Socialdemokraternas förslag till ram- och detaljbudget skiljer sig bl a mot den borgerliga majoritetens förslag bl a innebär det att behålla skolorna i Ytterån- och i Västbygden.

Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet föreslår 4,8 mkr till socialnämnden och 4,6 mkr till Barn- och utbildningsnämnden för 2010.

Rolf Lilja och Christer Toft jämför (s) förslag med skolnedläggningarna.
Rolf Lilja och Christer Toft jämför (s) förslag med skolnedläggningarna.

Dagens fullmäktige, ett extra, ska avhandla nedläggning av två skolor. Det betyder att Centerpartiet bryter dels en överenskommelse med Socialdemokraterna men också en tydlig utfästelse om att ”särskilt värna byskolorna”.

Byskolorna är viktiga delar i landsbygdspolitiken och skall därför värnas särskilt.

Citatet är hämtat från Centerpartiet i Krokoms kommunalaprogram 2006 – 2010. Det finns dessutom än ännu äldre överenskommelse med Socialdemokraterna om kommunens landsbygdsskolor.

Redan under tjänstemännens information konstaterades bl a att nya uppgifter och siffror ändrats sedan skolutredningen. Underlaget för skolnedläggningarna blir allt mer osäkert. När dessutom det på en OH bild framgår att orsaken till nedläggningarna är Finanskrisen så blir informationen allt annat än trovärdig.

Under allmänhetensfrågestund ställer föräldraföreträdare och medborgare många frågor. Där svaren gör det alltmer uppenbart att den borgerliga majoriteten har bestämt sig för att lägga ner skolorna oavsett vad fakta säger.

Kurt Folkesson sammanfattade under frågestunden läget på följande sätt ”Det känns som om det här håller på att gå åt skogen
Därefter ställde han bl a följande fråga till Karin Wallén:
– Tycker du att du följer valmanifestet när du beslutar lägger ner skolorna i Ytterån och i Västbygden?
– Ja, svarar Karin Wallén.

Det är bara att konstatera majoriteten var mer intresserad av att attackera oppositionen än att förklara sin egen politik och sina förslag att lägga ner två byskolor.