Hävda de personliga ombudens fristående roll – fullfölj fullmäktigesbeslut!

Socialdemokraterna har i en interpellation av Christer Toft ännu en gång till kommunfullmäktige i Krokom frågat på vilket sätt den borgerliga majoriteten tänker genomföra kommunfullmäktigesbeslut om de personliga ombuden.

– Det finns ett tydligt beslut i kommunfullmäktige som slår fast att avtal ska skrivas med sammanslutning av brukar- och anhörigorganisation för att driva verksamheten med de personliga ombuden för att ombuden ska ha en friståenderoll. Detta fullmäktigebeslut har inte verkställts och den borgerliga majoriteten skyller på de andra kommunerna, säger Christer Toft (s).

– Istället för att driva frågan så kommer den borgerliga majoriteten mest med dåliga undanflykter. Jag menar att det går att titta på hur många andra kommuner uppfyllt kraven på både den friståenderollen som att involvera brukar- och anhörigorganisation i att driva verksamheten, säger Christer Toft (s).

– Med rätt information till länetsövriga kommuner så har jag svårt att tro att de vill motverka de personliga ombudens fristående roll eller vad Sveriges kommunen och landsting uttalat att ombuden bäst organiseras av brukar- och anhörigorganisationer, säger Christer Toft (s).

– Vi Socialdemokrater har hela tiden i diskussionen om de personliga ombuden hävdad deras fristående roll gentemot kommunen och att ta vara på kunskapen och engagemanget hos brukar- och anhörigorganisationerna, säger Christer Toft (s).

Pressmeddelande finns att hämta här.