Vilken väg?

 

Krokoms kommun håller på att förnya sin översiktsplan. Var vindkraften skall finnas är ett inslag i denna planering.

Skall vi ha vindkraft på många ställen i kommunen?
Skall det finnas små, medelstora eller stora vindkraftsparker?

Krokoms kommun är en till ytan stor kommun men det är inte många bofasta. På flera orter sker inflyttning, det är med glädje som vi socialdemokrater ser att detta sker.

De södra delarna är mycket attraktiva för bosättning. 
Frågan blir då om det finns förutsättningar för att öka på inflyttningen även i kommunens norra, glesa delar? 

En orörd natur är idag mycket efterfrågad i mellaneuropa och även av svenskar. 
Redan idag kommer det jaktgäster och friluftsfolk till länet och till norra Krokom för att uppleva en fin och orörd natur. ”Vildmarksturism” har blivit ett begrepp!

Finns det möjligheter att företagare inom denna turism ytterligare kan utveckla sina företag samt att nystarter sker?
En bibehållen orörd natur bör vara en förutsättning för fortsatt utveckling. Företagarna har bildat ett ”kluster” för att stödja, hjälpa, och ta del av varandras erfarenheter. På detta sätt kan man erbjuda ett större utbud av aktiviteter.
Denna verksamhet förutsätter att det är just en orörd natur som finns till hands.

Med en ökning av besöksturism blir det även fler arbetstillfällen. Antalet bofasta kommer därmed att öka.
En utbyggd infrastruktur blir ett krav.

 Vid kontakter med turismföretagen framhåller man:
– att vindkraften kommer att störa intrycket av en ”orörd natur”,
– att övervägande andelen arbetstillfällen är knutna till turism,
– att denna form av turism ökar,
– redan idag pågår stora satsningar för utveckling,
– inflyttning har skett till gagn för bland annat skolan.

För oss socialdemokrater är det mycket viktigt att kommunens norra delar utvecklas och kan ge ett tillskott av arbetstillfällen och därmed inflyttning.