Diskussion om kommunalt program och kommande fullmäktige

Måndag kvällen repskap- och fullmäktigegrupp diskuterade viktiga frågor som Socialdemokraternas program för 2011-2014, till den borgerliga majoritetens vilja att tillämpa lagen om valfrihet. En lång diskussion hade vi också kring årsredovisningen.

engagerade deltagare
engagerade deltagare

Fackliga utskottet
Fackliga utskottet

repskap
repskap