Frukost i Föllinge

Socialdemokratiska pensionärer i Jämtlands län rycker in i valarbetet.
Val 2010 kommer närmare.

Margareta Winberg och Marianne Stålberg är ute på turné i länets kommuner och pratar politik.

Dom har varit i Föllinge och träffat andra pensionärer. Ett frukostmöte hölls i Knutpunkten där Margareta talade om -”det samhälle som vi tycker så mycket om”.

Hon konstaterade att Sverige har varit så jämlikt att man inte behövde låsa in sig. Som exempel tog hon sina erfarenheter från tiden i Brasilien. Ett land med stor ojämlikhet där de rika måste låsa in sig med vakter, stängsel och hundar.
Ett land där man inte känner sig säker beroende på mycket stora klyftor mellan människor.
Vidare berättade hon om ett socialt projekt som pågår i en liten fiskarby. Svenska Socialdemokratiska kvinnor driver det för att hjälpa till med bättre skolgång, främst för flickor.

Marianne Stålberg talade om det Rödgröna samarbetet, ett arbete som pågått under lång tid. Hennes känsla är att det kommer att ta tid med återställning till ett samhälle med minskade klyftor. Marianne pekade på den återgång som de Rödgröna planerar när det gäller den så kallade stupstocken och att a-kassan. En a-kassa som kommer upp i en nivå så att det går att leva på den under tid mellan två arbeten.
Att genomföra förbättringar kommer att ta tid, sa hon, vi måste ha tålamod. Hon menade att bostadsbyggandet måste ta fart, främst då hyresrätter som även unga har råd med.
Problem med kontanter på landsbygden berördes. Ansågs att samhället hade tagit sin hand från de olönsamma delarna av Sverige.
Önskemål om tydligare statlig styrning framfördes, främst gällande Telia, SJ, Vattenfall och Posten. Dessa verk hade tidigare krav på sig att leverera i hela Sverige.
Margareta och Marianne tackades och åkte till nästa möte i Alsen.