På torget med ”morsdagsrosor”.

Valupptakt för Krokom och Aspås Socialdemokratiska föreningar.
 
En dag på torget i Krokoms centrum med växlande väder, sol och regn, och trevliga människor.
Rosor delades ut till mor och ett politikst budskap.

Peter Grundström som är ordförande i Krokomsföreningen hälsade välkommen till lyssnare och åskådare samt presenterade talare.
Ungdomarna Sanna och Erika, sång och gitarr, underhöll i pauser mellan talarna. 
 
Riksdagsledamoten och kandidaten till nästa mandatperiod Gunnar Sandberg talade om betydelsen av att Sverige får en Rödgrön regering efter 19 september. Gunnar har sin bakgrund inom Byggnads och därför naturligt att hans tankar och tal handlar om jobb.
Gunnar menade att det varit fullt möjligt sedan länge att få igång sysselsättningen om bara regeringen hade velat detta.
Han sade att jobb skapar så många positiva signaler för människan och för samhället att det är en stor förlust för alla att vi i riket har massarbetslöshet.
Även ungdomsarbetslösheten såg Gunnar som förlust. Han talde om förslaget som de Rödgröna redovisat, att åtgärder sätts in omedlebart vid arbetslöshet. Nuvarande regering har en ”vänta och se mentalitet” som gör att tiden går och den arbetslöse kommer ingenstans.
Vidare talade han om den så kallade ”stupstocken”. Stupstocken innebär att den som är sjuk får slut på försäkringsdagar och skall då återgå till arbete även om han inte är frisk. Vill det sig riktigt illa så blir han helt utförsäkrad och då är det endast socialen som återstår. Så har det blivit för många människor. Vad gör borgarna för dem?
Från vänster: Christer Toft,Gunnel Persson, Gunnar Sandberg och Peter Grundström.
Christer Toft talade om hur borgarna i kommunen med stöd av miljöpartiet gör allt vad dom kan för att fort lägga ut vård och omsorg på entreprenad. Christer vände sig mot att skattepengar skall gå till vinst i privata företag. Vidare talade han om undermåliga utredningar som inte kan redovisa vari de som behöver vård och omsorg skall få det bättre med privat drift. 
 
Britt Carlsson som är ordförande i Aspås föreningen presenterade Gunnel Persson som är aktiv i Musikerförbundet, samt LOs talare denna dag. Gunnel är även kandidat till kommunfullmäktige i Krokoms kommun.
Gunnel berättade om hur hon blivit behandlad vid sina första spelningar och att den behandlingen tänt henne för den fackliga kampen.
Hon pratade om värdet av facklig anslutning samt de frågor som facken driver för sina medlemmar. Hon menade att det är mycket viktigt att LOs kandidat Gunnar Sandberg finns med i riksdagen och jobbar med fackliga frågor.
Regnet tilltog och det blev dags att plocka ihop, lite för tidigt.