Jobb till unga

Socialdemokraterna i Krokom driver frågan om arbete till alla, men särskilt till unga.

Vi vill även att det skall finnas sommarjobb till skollediga ungdomar. Därför driver vi frågan om ”sommarlovsgaranti för 8e klassare” och äldre.

Hittade en ung Hanna som säger följande: 
”Vi behöver istället en regering som har tilltro till de unga, som tar ungdomsarbetslösheten på allvar inte betraktar den som en synvilla, som satsar på sommarjobb på utbildning och särskilt stöd till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.”

Men, det är inte bara en ny regering som behövs för att få landet på fötter och att öka människovärdet för de många!

Också i Krokom skall vi göra förändringar på många plan.
Mycket snart kommer vi med vår valplan, ett framtidsdokument!