Debatt mellan Socialdemokraterna och Centern
F 100620 debatt mellan S och C

Originally uploaded by Sikrokom

Socialdemokraterna och Centerpartiet drabbade samman i en debatt inför ett 30 tal supporters på Krokoms Wärdshus på måndagkvällen kring
• Människors möjligheter att förverkliga sina idéer
• Fler jobb, nya och växande företag
• Vårt uthålligt gröna län
• Bra service i hela länet
• Att skapa attraktiva boendemiljöer

En debatt som tydligt visar de stora idémässiga skillnaderna. Socialdemokraterna som sätter jobben, välfärden och minskad klyftor istället för ökade klyftor och experiment med de gamlas trygghet.