Torget i Krokom den 7 augusti.

En strålande dag med politik i Krokoms Centrum.

Tor Norrman Skärvångens Bymejeri och Marie Nordén samtalade
om förutsättningar för att bedriva småskaligt hantverk på landsbygden. 


Tor hade synpunkter på kapitalbrist och att det är svårt med
samordning mellan de myndigheter som
hanterar jordbruk och industriproduktion. 

Marie berättade att de Rödgröna i sin budgetmotion  har tagit
med dessa synpunkter och att hon vid flera tillfällen tagit upp dessa
frågor i sin roll som riksdagsman.

Rolf Lilja socialdemokraternas förstanamn på fullmäktigelistan i
kommande val talade om vad Socialdemokraterna
vill göra för Krokoms kommun.