Kommunens innevånare ska inte behandlas olika!

Den borgerliga majoriteten behandlar medborgarna olika, i olika delar i Krokoms kommun. Krokoms beslut om hemtjänst enligt Lagen och valfrihetssystem (LOV) strider mot likvärdighetsprincipen i kommunallagen

– Jag har överklagat Socialnämndens beslut om att införa valfrihetssystem. Beslutet innebär att en del gamla i kommunen kan välja vem som ska leverera hemtjänst, men beslutet omfattar inte alla äldre i kommunen. Det strider mot likvärdighetsprincipen i kommunallagen, säger Christer Toft (S), vice ordförande i Socialnämnden.

– Eftersom hemtjänsten i Föllingeområdet är upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) så får inte våra äldre i Föllingeområdet själv välja hemtjänst leverantör. Kommunen har tecknat avtal med Förenade Care AB fram till 30 september 2013, säger Christer Toft (S), vice ordförande i Socialnämnden.

– Vi har frågat den borgerliga majoriteten med miljöpartiet hur de tänker när förutsättningarna att påverka den egna hemtjänsten ser olika ut i olika delar av kommunen? Vi väntar fortfarande på svar, säger Christer Toft (S), vice ordförande i Socialnämnden..

– I våra kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting så får vi beskedet att socialnämnden borde sagt upp eller omförhandlat avtalet med Förenade Care AB, eller väntat tills avtalet med Förenade Care AB går ut 2013, säger Christer Toft (S), vice ordförande i Socialnämnden.


En reaktion på ”Kommunens innevånare ska inte behandlas olika!

Kommentarer är stängda.