Nej till att göra om Sjövillan för boende

Socialdemokraterna fick med sig kommunstyrelsen att avstyrka planförslag att tillåta boende i “Sjövillan”
Kommunstyrelsen i Krokom behandlade ett förslag till förändring detaljplan för att ”Sjövillan”/samlingslokalen vid Storjönsstrand att kunna användas till bostad. Socialdemokraten föreslog att detta förslag skulle avvisas.

Detta förslag instämde majoriteten i.

– Idag växer området i och med den stora inflyttningen i Sånghusvallen. Därför är behovet av samlingslokaler och sociala träffpunkter stort. ”Sjövillan” är byggd att användas som samlingslokal och bör så fort som möjligt återgå att användas till detta, säger Stefan Wikén (S)

– Det skulle innebära en stor begränsning i parkområdet att tillåta att ”Sjövillan” upplåts till bostadsändamål, säger Stefan Wikén (S)

Mer information:
Stefan Wikén 070 – 378 37 87


En reaktion på ”Nej till att göra om Sjövillan för boende

Kommentarer är stängda.