Majoriteten i Krokoms kommun vill släppa in Sverigedemokraterna

Majoriteten i Krokoms kommun  (C, M, Fp, Kd, Mp)

vill släppa in Sverigedemokraterna på så kallade

insynsplatser i kommunstyrelsen.

Av någon dunkel anledning tycker dom att det är synd om Sd

att stå utanför insyn.

Vidare i majoritetens fortsatta tankar finns, att även släppa in Sd i andra nämnder.

Socialdemokraterna är helt emot detta förslag

och avvisar alla sådana tankar.