Träff med valberedningen

Träff med Berith Andnor

Styrelsen för Socialdemokraterna i Krokoms kommun hade tillsammans med Socialdemokratiska partidistriktet i Jämtland en träff med Berit Andnor.
Berit är ordförande i partiets valberedning med uppdrag att finna en ny partiordförande.
Som valberedningens ordförande har hon senaste tiden rest runt och gjort många besök hos Socialdemokrater över hela landet.

Efer att ha lyssnat på Berit, samt efter frågestund, känns det bra att veta hur valberedningen jobbar.

Berit berättade hur tidigare valberedningar jobbat och att det inte alla gånger varit så lyckat. Denna valberedning anser sig ha dragit lärdom av tidigare förspel till kongresser.

Denna gång var valberedningen tidigt ute med att ställa samman en lista med ”krav på kandidaten till ordförandeposten”. Många krav hade inkommit, sade Berit.

Valberedningen sammanställde dessa krav, distrikten har tagit del av kraven, det har dragits från och lagts till.
Berit konstaterade att med de krav som ställs så har också antalet kandidater minskat.

Vidare berättade Berit om medias intresse inför denna kongress. Ett intresse som kan ta sig många spekulativa vägar för att sälja rubriker och förstasidor.
Hon slutade med, att denna gång skall inte media vara den som styr valberedningens arbete eller den process som pågår.
Stort tack till Berit för redovisningen.

Mer information kan fås av Stefan Wikén, ordförande i Krokoms Arbetarekommun.
070 378 37 87