Vart tog människovärdet vägen ?

SKALL DET VARA SÅ?

Den borgerliga majoriteten i Krokoms kommun beslöt under 2009 att äldreomsorgen i Föllinge skulle upphandlas enligt LOU.
2009-09-16 undertecknades avtalet om driftsentreprenad av särskilt boende Solbacka och hemtjänstområde Föllinge.

Under januari har vi kunnat läsa om två fall av vanvård inom Solbacka äldreboende som sköts av det vinstdrivande vårdföretaget Förenade Care.
I ett av fallen var en anmälan enligt Lex Sarah skriven, men har försvunnit och har därmed inte rapporterats till kommunen.

–    Återigen har vi sett det som kan hända då vinstdrivande företag skall bedriva vård och omsorg. Vinstmarginalerna är viktigare än omsorgen av individen. Ibland kan man undra om inte djur har ett större rättskydd än vad gamla och sjuka har, säger Christer Toft Socialdemokraterna och andra vice ordförande i socialnämnden.

–    Vi socialdemokrater har ända från början ansett att tillsyns och uppföljningsrutinerna inte är tillfredställande och detta gäller även i våra egna verksamheter här måste man göra en tydlig uppstramning så att inte fler människor blir vanvårdade. Allra helst borde avtalet med Förenade Care sägas upp säger, Anders Frederiksen Socialdemokraterna och ledamot i socialnämnden.

–    Vi Socialdemokrater upplever att de mänskliga värdena inte längre räknas som det viktigaste. Idag är det ekonomin som har tagit över och ord som medmänsklighet, trygghet, värme, närhet är inte så lätt för personalen att upprätthålla då dom oftast bara hinner göra det viktigaste och att ge de behövande social tid är knappast att räkna med, säger Karin Juleshaug Socialdemokraterna och ledamot i socialnämnden.

Länstidningen i Jämtland skriver om Solbacka.

Hur tänker majoriteten som styr i Krokoms kommun om detta?
Vad gör dom åt missförhållandena?