Tina Stafrén vill ha svar.

Krokoms kommunfullmäktige har sammanträde.

Tina (blogg: momma.se ) läs den.

Tina ställer frågor som inte kan besvaras av Socialnämndens ordförande Christine Persson.

Frågeställningarna var:

Finns det demens bland de boende på Hällebo och Solbacka?

Finns det samordning mellan demensteam och Förenade Care?

”Meningsfullhet i vardagen”, ett projekt för förbättringar inom vård och omsorg, finns det redovisning?

Christine Person kunde inte lämna
ett vettigt svar till Tinas hövliga frågor!

Kolla in: http://www.momma.se/