Socialdemokraterna i Krokoms kommun har hållit årsmöte i Föllinge.

Ordförande Stefan Wikén talade en stund om Barnkonventionen och om barnfattigdom. Något som breder ut sig i Sverige, klyftorna tillåts att växa.
Stefan lade även in att det även hanlar om att barnens familjer lever på låg ekonomisk nivå.

Judith Hult avtackades för ett mångårigt arbete i styrelsen, nu senast som kassör. Till ny kassör valdes Stefan Fax som kommer igen i styrelsearbetet för Socialdemokraterna.

Stefan tackar Judith.

Stefan Wikén avtackar Judith Hult.

Rapporter om det arbete som pågår att hitta en ny partiledare och hur valberedningen jobbar. De församlade kunde höra att det är många kriterier som en ny partiledare skall uppfylla. Konstaterades att många har nominerats som ny partiledare, men också att det ställs stora krav på den som blir vald till uppdraget.

Krokoms Socialdemokrater diskuterade en handlingsplan om hur oppositionsarbetet i kommunen skall bedrivas, ett arbete som innebär att ständigt påvisa ett bättre alternativ, än borgarnas och Miljöpartiets politik.

Tack till Föllinge Socialdemokratiska förening som denna kväll stod för arrangemanget!

G.C.