De borgerliga partierna och miljöpartiet försöker tukta os(s)

PRESSINFORMATION

Det borgerliga styret med miljöpartiet i Krokoms kommun försöker “tukta” minoriteten
Miljöpartiet tillsammans med övriga borgerliga partier gör allt för att hålla minoriteten utanför information och inflytande. I samrådsgruppen för samisk förvaltning förvägrades minoriteten att få besätta ersättarplatsen.

När kommunstyrelsen utsåg styrgrupp för arbetet med översiktsplan hade majoriteten förslagit att de skulle besätta tre av fyra platser. Ett förslag som direkt strider mot proportionalitetstanken i kommunallagen. Istället för att släppa in en person till från minoriteten, så minskades styrgruppen.

– Det här mönstret att hålla oss utanför går igen hela tiden. De har en märklig demokratisyn och en ren maktdemonstration, säger Stefan Wikén (S).

– Jag är inte förvånad de har agerat i den här riktningen hela tiden, att medvetet försöka hålla oss utanför, säger Stefan Wikén (S).

– Miljöpartiet och de borgerliga partierna lät oss inte besätta viceordförandena i nämnderna och styrelserna, vi utestängs från presidieberedningarna är bara några av tidigare exempel, säger Stefan Wikén (S).