Skolnedläggningar ska spara 800 000 kr i Krokom sker utan underlag

PRESSINFORMATION FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I KROKOM

Den borgerliga majoriteten beslutade vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i Krokom att skolor ska läggas ner för att använda 800 000 kronor till andra ändamål.  

Socialdemokraterna menar att det är märkligt att kunna ta ett sådant beslut utan något som helst underlag eller beskrivning i hur detta sparar 800 000 kronor. I materialet sägs inget om vilka skolor som ska läggas ner, men på sammanträdet meddelade ordförande att det handlar om nedläggning av Ytterån- och Västbygdens skola.
– Jag tycker de är konstigt att den borgerliga majoriteten inte i handlingarna inför sammanträdet klargör vilka skolor som avses. Detta sker först muntligt vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde, säger Jenny Palin (S).

– Det är konstigt att det inte finns någon som helst beräkning för hur den sk besparingen blir 800 000 kr med skolnedläggning, säger Jenny Palin(S).

– Det är upprörande att vi i ärendet före beslutar om rambudget och i nästkommande ändrar och gör omfördelning utifrån det beslutet, säger Jenny Palin(S).