Utveckla Krokom

Vi har hållit representantskapsmöte i Krokom och bland
annat tittat på de planer som finns för centralorten.

Det som nu gäller är en detaljplan för Krokoms centrum som är gammal.
Det är hög tid att damma av den och ta fram nya tankar.

– I centrum av Krokom är det ont om parkeringsplatser.
– Tät biltrafik.
– Även brist på lokaler.
– Nya tankar måste födas om Offerdalsvägen.
Krokomsporten som är en del av Krokoms samhälle har även den
en detaljplan 
som har många år bakom sig.
Även denna plan måste förnyas. 
> Krokomsporten är idag en naturlig plats för handel.
> För att fler företag skall kunna komma måste det finnas modern planläggning.
> Olika företag måste kunna jobba i ”klusterform” inom området.
>Detaljhandel måste tillåtas.

Förbindelse mellan Krokomsporten och centrala Krokom måste förbättras.

> Lite krångligt att ta sig från Krokomsporten och till centrum.
> Ändrad sträckning för Strandvägen – Snickerivägen måste till
en sträckning för gående, cykel- och biltrafik på ett säkert sätt.
Vi antog följande uttalande som skall föras in i
kommunhuset för SKYNDSAMMA åtgärder.

Socialdemokraterna i Krokoms kommun anser att det är hög tid att satsa på en
utveckling av Krokoms tätort.
Detaljplanen för Krokomsporten måste ändras för att möjliggöra en utökad
företagsetablering inklusive dagligvaruhandel.
I samband med detta måste även Krokoms centrum vidareutvecklas med
möjligheter till butiksetableringar och skapande av en trivsam utemiljö.

Mi Bringsaas är vår taleskvinna i denna fråga.
Mobil 070 581 27 43