En sorgens dag för Krokoms kommun

Kommunens borglia majoritet med stöd av Miljöpartiet har beslutat att lägga ned skolorna i Västbygden och Ytterån.

De anser att det blir en bättre ekonomi för kommunen. Möjligt att det är så.

Socialdemokraterna och Vänstern anser att det är förödande för en bygd. Inte nog med att det blir slitningar mellan byarna, slitningar som kommer att sätta sina spår under många år framöver.

Att lägga ned skolor utarmar bygden och gör den mindre attraktiv för de boende samt för kommande inflyttning och utveckling.

Socialdemokraterna och Vänstern har under lång tid arbetat för att även glesbygden skall få del av den gynnsamma utveckling som gäller kommunen som helhet.
Glesbygden måste få kosta, många säger sig vilja värna om glesbygden, men då måste man också i handling visa detta, men det kostar. 

Socialdemokraterna anser att dessa skolbeslut inte främjar glesbygden och att det är en rent glesbygdsfientligt att göra så!