Vi måste kräva fisktrappor!

I Sverige så har inte ens två procent av vattenkraftsdammarna en faunapassage/fisktrappor!

Det är inte realistiskt eller vettigt att riva dammarna men det är fullt rimligt att kraftbolagen ger tillbaka några procent av vattnet till naturen! Tekniken och kunskapen finns!

Sverige är ett av dom länder som har störst utvecklingspotential inom fisketurism om det byggs faunapassager så kan fisketurismen utvecklas längs våra strömmar, det leder också till arbetstillfällen!

Därför föreslog jag att Socialdemokraterna i Jämtlands län skulle göra ett tydligt ställningstagande för att det ska byggas vägar för fiskarna förbi dammarna i våra vattendrag.
Det blev också Socialdemokraternas distriktskongress beslut och att arbeta i förslagets riktning.

När jag läser i media om Vattenkraftsdammar och Jämtkrafts motstånd till att bygga fisktrappor vid sina vattenkraftsdammar så blir jag både arg och väldig bekymrad.

Jämtkrafts VD gör ett uttalande där han säger att ”den biologiska mångfalden inte är vår affärside”. Det tyder på att om vi ska vänta på att kraftbolagen själva skall ta tag i denna fråga så kommer vi antagligen att vänta förgäves!

Det finns ett gyllene tillfälle att för företaget visa att vi menar allvar med distriktskongressens beslut!

Östersunds kommun är huvudägare i Jämtkraft. Socialdemokraterna i Östersund har därför stor möjlighet att påverka att kravet kommer in i de nya ägardirektiven: att Jämtkraft skall bygga fisktrappor vid de dammar de renoverar och att det skall tas hänsyn till den biologiska mångfalden.

Anders Frederiksen