Uttalande ställt till Sveriges Riksdag och Sveriges kommuner och Landsting.

Den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft den 1 januari 2012 ger kollektivtrafikföretag möjlighet att fritt etablera kommersiell kollektivtrafik inom alla geografiska maknadssegment, detta med endast två veckors varsel.

Då en sådan etablering sker på marknadsmässiga villkor och utan subventionering från samhällets sida, kommer endast kraftigt lönsamma linjer och ett urval av dygnets turer att bli aktuella för privata trafikföretag, medan samhället – skattebetalarna, får subvententionera olönsam trafik.

En sådan utveckling är djupt olycklig och gör det på sikt omöjligt att upprätthålla en fungerande kollektivtrafik på landsbygden.

Återigen drabbas Sveriges landsbygd av den orättfärdiga politik som förs av den borgerliga regeringen.

Uttalandet framfört i Krokoms Kommunfullmäktige 2011-09-28
Rolf Lilja
/oppositionsråd för Socialdemokraterna.