Socialdemokraterna i Krokoms kommun har hållit årsmöte.

Årsmötet hölls i Vaplans folkets hus 4 mars.På grund av flytt till andra kommuner blev det några nya medlemmar som kommer att vara med och företräda partiet i olika frågor.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls.

Klubban sköttes av Riksdagsledamoten Marie Nordén.    
Marie var även kvällens gäst och talade då om det politiska läget

Marie började med en återblick under den oroliga tid som varit i partiet.
Hon konstaterade att det inte varit möjligt att prata politik, media har inte varit intresserade av det.

En viss stadga har infunnit sig, det är återigen möjligt att komma fram med ett politiskt budskap.
Vidare menade hon att regeringen lagt sig på sofflocket, bristen på förslag från regeringen är skrämmande.
Och det i ett läge då massarbetslösheten bitit sig fast och var fjärde ungdom är arbetslös.

Som exempel nämnde hon att 70% av de utförsäkrade är kvinnor och att 300 människor i Jämtland är inne i FAS 3.
En mycket dålig och inte framåtsyftande arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Här finns mycket att ställa tillrätta, och regeringen gör inget, sade hon.

Marie tror att botten är nådd vad gäller våra opinionssiffror.
Hon pratade en stund om Stefan Löfven och det som han företrätt i Metall. Hon tror att Stefan har goda möjligheter att stärka partiet med hans stora trovärdighet i bland annat jobbskapande åtgärder.
Viktigt att vi lägger fast vår linje i energifrågan, som trots att vi idag är kärnkraftsberoende måste ställas om till alternativa energislag i en vettig takt, det är viktigt för industrin och exporten.

Framtidens socialdemokratiska  politik ligger fast, konstaterade hon.
Fokusområden är: jobben –  miljön – jämställdhet – omvärlden. Inom dessa områden finns stora  möjligheter  att återskapa förtroende bland människorna och att föra Sverige framåt igen.

Diskuterades även om uranbrytning, vindkraft, infrastruktur, flyget till Umeå och samarbete över partigränserna.

Tack till Marie!