Förvirrad kommunledning?

Krokoms kommun styrs av en borgerlig minoritet som stöds av Miljöpartiet och blir då en borgerlig majoritet.
Viss växtvärk finns inom barnomsorgen och det ger sig uttryck i följande:

På kommunstyrelsemötet den 18/ 6 fanns på dagordningen förslag till beslut  som rör igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Landöns och Tulleråsens förskolor, samt nybyggnation av förskola i Sånghusvallen.  Under mötet framkom att ärendena inte behandlats i den nämnd de tillhör, dvs Barn- och Utbildningsnämnden och att de  inte följer nämndens senaste beslutet. Förslaget till kommunstyrelsen utgår från ett beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. I det här fallet är det Barn- och Utbildningsnämnden som äger frågan och Samhällsbyggnadsnämnden är utförare.

Socialdemokraterna och Vänstern  protesterade mot det sätt på vilket ärendet hanterats, och yrkade på återremiss av de ärenden som rör Landöns och Tulleråsens förskolor. Yrkandet röstades ner av majoriteten  och beslutet klubbades i kommunstyrelsen. S och V reserverade sig mot beslutet och anser att det kan inte gå till så här i en demokratisk organisation. / Eva.

Känns det förvirrande?
Det har länge varit känt att det behövs mer barnomsorg och att byggnaderna inte räcker till.

Behövs inte Barn och Utbildningsnämnden längre?
Hade kommunmajoriteten tagit detta beslut i bastun?

Kostnader?
Förslaget med kostnader fanns inte med i den budget som vid sista kommunfullmäktige togs beslut om.

Demokrati?
Som så många gånger tidigare kommer handlingarna vid sittande bord, det blir brandkårsutryckningar och de beslutande får kort tid att sätta sig in i ärenden och tänka till.
Skall det vara så?

Länstidningen skriver.

Östersundsposten skriver om detta.