Hur går det till vid upphandling?

Vi konstaterar att det återigen pågår en debatt om kraftverksbygget i Hissomfors och om villkoren vid detta bygge. Vi Socialdemokrater i Krokom hade med glädje sett att ett antal av lokala byggentreprenörer kunnat vara med i denna upphandling och i själva bygget.

Nu blev det inte så. Större aktörer räknade till sig jobben.

LO i Mellersta Norrland skriver om detta den 16 juni, och pekar bland annat på lönedumpnig och att många lokala byggnadsarbetare går utan jobb. Vidare anser LO att det även finns brister i lagstiftning, rimliga sociala krav ställs inte inte vid upphandling mm.

Vi Socialdemokrater i Krokom är självklart glada för att det sker en utbyggnad inom länet och att Jämtkraft utvecklas. Däremot är vi mycket kritiska till hur upphandling skett och följderna av denna upphandling. Socialdemokraterna har tidigare i en gemensam motion till riksdagen ställt kravet att kommuner, landsting och stat ska ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor och bra arbetsmiljö vid offentliga upphandlingar. Låga löner och dålig arbetsmiljö ska aldrig kunna användas för att pressa priset vid upphandling.

Socialdemokrater i Krokom stöder därför LO-distriktet i Mellersta Norrlands krav att offentliga medel inte ska gå till att stödja företag som på ett oacceptabelt sätt utnyttjar människor genom låga löner och usla arbetsvillkor. Vi stödjer också att det ska ställas krav på sociala villkor i offentliga upphandlingar, samt att de brister som finns i svensk lagstiftning åtgärdas. Svenskt Näringslivs medlemsföretag ska ta ansvar för den svenska modellen och inte anlita oseriösa företag.

Rolf Lilja (S) / Oppositionsråd

Eva Handmark (S) / Ordförande Krokoms Arbetarekommun.