Vi hedrar offren vid Utöya.

Socialdemokraterna hedrar offren i Norges Socialdemokatiska parti som dödades på partiets korsort, Utöya.

Krokoms Socialdemokrater kommer att hålla öppet i lokalen Genvägen 1 b
kl 11.00 – 13.00. Du som vill komma och tala med oss är välkommen!

Se även: http://www.ssu.se/201207162499/nyheter/ssu/utoyadagen-2012

Se även: http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Utoyadagen-22-juli/