En dag efter styrelsemöte

Så har vi hållit styrelsemöte med många bra motioner till partikongressen nästa år.

Motionerna hade stor spännvidd.
Skola och utbildning har många skrivit om likaså infrastruktur.

Blir ett spännande representantskap i Almdalen 12 september när motionerna skall tas upp till behandling.

Alla medlemmar inbjudes till Representantskapet som startar kl. 19.00

VÄLKOMna