Rapport från kommunstyrelsen i Krokom

BUSSTURER I KROKOMS KOMMUN DRAS IN.

Vid dagens kommunstyrelsemöte beslutade den borgerliga majoriteten tillsammans med Miljöpartiet, att försämra för kommunens innevånare att kunna åka kollektivt.

Landsbygden drabbas av indragna bussar

För en besparing på några korvören går man tvärt mot kommunens ledord att- ”här är det nära till landet och till staden, till kommunens service och människor emellan”.

Krokoms Socialdemokrater vill att hela kommunen ska ha tillgång till kommunal service och infrastruktur.

Vi Socialdemokrater  reserverade oss mot beslutet som innebär att sex bussturer läggs ner, de flesta drabbar landsbygden.

Möjligheten att kunna ta bussen en lördagsförmiddag för att åka in till Östersund och tillbaka tas bort. Det är en viktig signal till invånare som bor i glest bebyggda delar av vår kommun. Att låta bussturer få finnas kvar, även om endast ett fåtal resenärer åker, visar en viljeriktning,

I Krokoms kommun vill vi att hela kommunen ska leva, något som vi Socialdemokrater även fortsättningsvis kommer att verka för.

 Rolf Lilja, oppositionsråd Socialdemokraterna i Krokom

Eva Handmark, Arbetarekommunens ordförande i Krokom