Från kommunfullmäktige 26 sept

Ett lite lojt fullmäktige med många ersättare på plats. Fulltaliga.

Den interpellationsdebatt utbröt initierad av Vänstern.
Frågan om att bonussystem för personalen inom hemtjänsten.

Debatten blev förvirrande och frågor fick inga bra svar!

Tydligen är det ett tjänstemannaförslag som kom upp på fullmäktiges bord.
Målet är att hemtjänstpersonalen skall vara hos brukarna 70% av sin arbetstid. Det som finns att spela på är restiden mellan olika brukare.

Funderingar blir då:
Hur kan personalen påverka påverka körtiden?
Vad är en bonus?
Kan man göra ett kollektivavtal i dessa frågor?
Ansågs att denna fråga är en politik fråga och inte en tjänstemannafråga!

Frågan om bonus lär väl återkomma i fullmäktige.

Vidare hade Sverigedemokraterna en motion om avtal med Migrationsverket inför nya avtal.
Sd. menar att invandringspolitiken ifrågasätt av allt fler. (Luktar unket … )
Rolf Lilja (s) äntrade talarstolen och pekade på att många svenskar lämnat landet för att söka sig en framtid västerut. Rolf sade vidare att väldigt mycket av Sveriges framgångar under 50-60 talen berodde på invandring och att det hjälpt upp Sverige till en hög nivå i produktionen och kulturen på många sätt.