Svara på NYTT partiprogram

Socialdemokraternas partikongress som äger rum i april 2013 ska anta ett nytt partiprogram. I början av året sände partiets programkommission ut ett
diskussionsmaterial om partiets idéer och långsiktiga politiska ställningstaganden. Diskussionsmaterialet har stimulerat till en omfattande idédebatt inom
arbetarrörelsen. Över 400 föreningar och enskilda medlemmar har svarat på materialet och flera hundra möten, debattkvällar och seminarier har arrangerats.

Dessa diskussioner har legat till grund för det remissförslag, som programkommissionen nu presenterar.
Arbetarrörelsens enskilda medlemmar och organisationer inbjuds att senast den 14 december ge sina synpunkter på förslaget. Följ denna länk: 

Till remissen för att läsa och ta del

Efter denna programremiss kommer kommissionen vid sitt möte i januari 2013 fastställa det förslag som ska behandlas på partikongressen i april