Våren kommer

Socialdemokraterna håller ÅRSMÖTE 10 mars i Almdalen (lokalen över Apoteket) kl. 16.00.
Alla medlemmar är välkomna att delta!

Tiden går.
Det är mycket som skall hinnas i dessa tider. Med rasande fart närmar sig alla årsmöten. Eftersom jag är engagerad på flera håll så är det protokoll som skall vara färdiga, verksamhetsberättelser som skall sammanställas, kassan skall stämma. Sammantaget blir det många timmar av ideellt arbete. Granskningen kommer i mars månad.
Till detta skall läggas det dagliga och att skotta snö.

Men först lite annat!

Vår partiledare Stefan Löfven har besökt Jämtland och Östersund.
Många Socialdemokrater hade samlats för att lyssna och träffa honom.
Stefan hade under dagen varit i Härjedalen och träffat turismföretagare och deras medarbetare för att skaffa sig en bild av hur det fungerar inom besöksnäringarna.
Han hade även varit och träffat studenter vid Mittuniversitetet för att sätta sig in livet inom utbildning ….

Vi träffade Stefan som höll ett mycket bra anförande med en klar röd tråd om hur vi Socialdemokrater kan förbättra Sverige.
Stefan hade fokus på JOBB vilket för mig tycks vara den viktigaste satsningen.
Jag håller med om att jobben går först men sedan måste även bildning och utbildning hänga med för att inte skapa låglöneyrken.
Jag tror inte att låglöneyrken tillför Sverige någon utveckling.
Under en timme talade Stefan om hur framtiden skall formas för medborgarna och landet för att vi åter skall bli ett framgångsrikt land.

I närområdet, kommunen, är det snåla ekonomiska vindar som drar genom kommunhuset. Ekonomerna har fått rapporter om minskade skatteintäkter, bland annat så blir det mindre i det så kallade ”utjämningssystemet”.
Alla förvaltningar måste ta ta fram rödpennan och fundera över vad som måste finnas för att Krokom fortsättningsvis skall vara en attraktiv kommun.

Och så var det mineralletning, vårdnadsbidraget, regionfrågan, skola, hemtjänsten, lokaler, personliga ombud, …………
Det finns mycket mer att tänka kring.
För denna gång, Göran Carlsson Aspås