Grusvägar i Krokoms kommun

Krokoms kommun har många mil grusvägar, grusvägar som är allmänna vägar, som staten har ansvaret för.
Väldigt många av dessa är i mycket dåligt skick.

Socialdemokraterna har varit ute med ”Vägupproret”, en sammanslutning av föreningar i Offerdalsbygden som är mycket trötta på köra sönder sina bilar.
Färden gick på vägarna runt Landösjön.
Det var ingen överraskning för oss som vana glesbygdsbor att uppfatta att vägarna har bristande underhåll.
På många ställen var det vägtrummor och diken som var fyllda med vatten, vattnet rann över vägen och skadade vägbanan. Vägen blev lös!
Det fanns även ställen där vägen är byggd med undermåligt material som suger upp vatten och blir som trögflytande soppa. ”Pinnmosoppa”!

I dessa bygder finns det företag, och företagare som transporterar varor till och från sina fastigheter och lokaler, vilka kostnader drabbas dom av?

Under många år har det påtalats att vägarna är undermåliga, dels till väghållaren men även till politiker. Kan konstateras att kommunpolitikerna inte har så stor talan i dessa frågor.
Beslutandemakten ligger hos Regering och Riksdag!!

Två borgerliga riksdagsmän var med på resan runt Landösjön. Vad kan/kommer dessa att göra med det som dom sett runt Landösjön?
(De Socialdemokratiska riksdagsmännen var uppbokade på annat.)

Vi Socialdemokrater i Krokoms kommun anser att även vi behöver bra vägar för att komma till och från våra arbeten.
Vägarna ingår i begreppet ”Infrastruktur”!

Tack till Offerdalsbygden i Samverkan som arrangerade denna intressanta rundtur med många fakta.

Tackar gör: Rolf Lilja, Judith Hult, Britt Carlsson, Göran Carlsson.