Kyrkovalet

TACK alla ni som RÖSTADE på
SOCIALDEMOKRATISKA KYRKOPOLITIKER!

Vi skall göra allt vi kan för att leva upp till det förtroende som ni visat oss.

Detta är vårt uppdrag:
Socialdemokraternas kyrka i Krokoms kommun
är en öppen folkkyrka med framtidstro som vill
• se kostnadsfria verksamheter i alla våra församlingar för barn och    ungdomar
• genomföra verksamhet för äldre både på dagtid och kvällstid
• vidareutveckla diakoniverksamheten
• vara öppen och tillgänglig för alla
• utveckla konfirmationen och feriejobb för ungdomar
• vara en stark samhällsaktör och stötta solidaritet och jämställdhet    och alla människors lika värde
• skapa verksamheter för de utförsäkrade, arbetslösa och      långtidssjukskrivna