Kommunfullmäktige 24 okt Torsta.

Ett ganska ordinärt fullmäktigesammanträde.

Men det hettade till mot slutet av dagen.

Britt Carlsson Socialdemokraterna, hade lämnat in en motion som handlade om
”bättre anställningsvillkor inom kommunen”.

Bakgrund till motionen är följande:
Många inom kommunens vård, omsorg och skola är timvikarier som rings in och det är mycket osäkra anställningsformer.
Anställningar som inte är heltid finns det gott om.
68% av de anställda har heltid.
Kvinnor är drabbade av dessa villkor.

 Britt yrkade att kommunen inför ”RÄTT TILL HELTID och deltid som en möjlighet vid sina anställningar”.

Det blev en lång debatt om för och emot denna motion. Många talare var uppe med sina åsikter.När debatten var avslutad blev det röstning om motionens innehåll och yrkanden.

Det blev avslag på motionen!
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kunde konstatera att den borgerliga alliansen med stöd av Miljöpartiet inte kunde gå med på att göra HELTIDSTJÄNSTER vid nyanställningar. (Man hade en utredning på gång??)

Den slutsats man kan dra av detta är att frågan om anställningsvillkor inte är så viktig för Krokoms Borgerliga allians med stöd av Miljöpartiet.