Debatt om simkunnighet och mellanmål

Kommunalfullmäktige pågår i Torsta.

Interpellationsdebatt om skolans ansvar för att ge eleverna simkunnighet.
Konstaterades att borgarna vill minska kostnaden med 400 000:- i sin besparingsiver, man vill vänta med att påbörja simundervisningen.
Tycks som om man vill lägga över ansvaret på föräldrar eller på förskolan.
Vän av ordning undrar då om det blir en besparing på sikt.
Den stora frågan är ändå om tidig simundervisning resulterar i en tidigare simkunnighet?
Kan man minska drunkningsdöden genom tidig simkunskap?
Socialdemokraterna och Vänstern anser att det är dåligt att vänta med att lära sig simma. Barn och föräldrar får en får en rikare och tryggare fritid med barn som tidigt blir simkunniga!

Nyinterpellationsdebatt om mellanmål

Frågan gäller om elever skall få mellanmål under sin långa skoldag.
Socialdemokraterna vill att elever med lång skolväg skall få någon typ av mellanmål!
Väldigt många av eleverna har lång skolväg. Efter skoldagen kan det vara en lång bussresa för att komma hem.
Borgarna med stöd av Miljöpartiet har ingen förståelse för att elever under en lång skoldag behöver ha energitillskott. (Just nu gled debatten i på budgetfrågor.)
Rolf Lilja liknade borgarmotståndet med att när man kör bil måste man emellanåt ha påfyllning av bränsle.
Ingen förståelse för att skolbarn behöver bränsle under en lång skoldag.