Ett nytt år kommer

Vi önskar alla ett GOTT NYTT ÅR!

Kom med oss och jobba för ett MÄNSKLIGARE Sverige!

Vårt land är idag delat, vi vill ha ett land för alla.

Nu gäller det att återskapa det goda samhället för alla.

KOM IGEN, upp med den knutna näven ur byxfickan!!!!!!!