2014

SUPERVALÅRET HAR BÖRJAT

Framtidspartiet Socialdemokraterna har mycket att göra under detta och kommande år. Borgarna har nedrustat Sverige. Klyftorna mellan människorna är stora. Många människor far illa.
Det finns mycket att rätta till.

Här kommer en del av det som måste prioriteras!

  • Full sysselsättning är det övergripande målet
  • Ett kraftfullt ekonomiskt program mot arbetslösheten
  • Offentliga investeringar för fler jobb
  • En kunskapsskola i världsklass – igen
  • Kvaliteten i välfärden skall höjas
  • Sverige skall gå före på miljöområdet

Ja, detta är några områden som är eftersatta eller avrustade av den borgerliga regimen.
Till detta kan man utan vidare lägga infrastrukturområdet som inte fungerar.

Kom med i valrörelsen och gör Din röst hörd!