Miljö mot Jobb

Fiskodling i Storsjön

Det finns frågor och frågor och frågor…………………….

Hur skall man se på att odla fisk i en insjö?

Hur kommer vattnet att påverkas?

Kommer odlingen att ge arbetstillfällen?

Renar sig Storsjön själv?

Är fiskfodret pålitligt?

Avföringen från fisken lägger sig på botten och………

Norge har stränga regler runt fiskodling, vad har vi?

Även Finland skärper sina regler.

Länsstyrelsen i Västernorrland har hand om tillstånd, hur tänker dom?

Vilka får yttra sig om fiskodling?

Vatten är ett livsmedel och skall vårdas…………………

DETTA VAR NÅGRA FRÅGESTÄLLNINGAR SOM KÄNNS AKTUELLA, FLER FINNS.