Jens Nilsson i Kluk

Söndagen den 6 april kl. 18.00 får vi veta mer om EU!

Välkommen till Kluksgården i Alsen för att lyssna på Jens Nilsson,
kandidat till EU-Parlamentet.

NILSSON Jens

Jens är nu verksam i Parlamentet och vill fortsätta.

Jens har sin dagliga gärning i Fiskeutskottet och i utskottet för Regional Utveckling.

Vidare kommer vi att få information om den utveckling som sker inom EU.

Välkomna
hälsar Alsens Socialdemokratiska förening