Jens Nilsson turné

Alsens Socialdemokratiska förening hade bjudit in till träff med vår parlamentariker för en stunds information.

Jens Nilsson har varit i Kluksgården i Alsen och talat om EU-parlamentet och det uppdrag han har i parlamentet.Jens i Kluk

 

Jens till höger introduceras av Rolf Lilja.

 

 

Jens kom direkt från partiets länskongress som hållits i Åre under två dagar. Efter lite småprat och andhämtning blev det några små anekdoter om hur det går till i EU parlamentet.

Som parlamentariker med möjlighet till omval till parlamentet den 25 maj redovisade Jens det som han tycket är det viktigaste.

Jobben först. 
Jens slog fast att han jobbar redan för att det skall vara prioritering på investeringar, forskning och utbildning.
Vidare att den gemensamma ungdomsgarantin skall förverkligas.
Här menade Jens att fler jobb inom EU gör också att Sverge som exportberoende land kommer att vinna på mindre arbetslöshet inom hela unionen.

Rättvisa villkor
Inom arbetsmarknaden skall kollektivavtal gälla. Företag skall inte komma till ett annat land och och dumpa priser med hjälp av försämrade villkor för de anställda.
Några exempel på dåliga förhållanden för arbetstagare som kommit till vårt land för att jobba redovisades.

Klimatpolitik i framtiden
Jens ansåg att EU skall gå i spetsen för ett bra klimat. Han anser att det måste finnas bindande mål för att långsiktigt behålla ett bra klimat. Han nämnde transportlösningar såväl som inovationer inom förnybar energi.
Jens påpekade att EU är så starkt att ledartröjan väl passar för att gå i täten för ett bra klimat.

Civilsamhället
Jens vill slå ett slag för non-profit-företag. Sverige har ett försprång när det gäller den typen av företagande. Inte vanligt i EU.
Här finns goda möjligheter att som parlamentariker göra denna typ av företagande känt.

Jens har många goda föresatser som är bärande för framtiden!

Kryssa Jens till Parlamentet!