Lokalt valprogram

Vi är nu klara med vårt VALPROGRAM för Krokom.

Många saker finns att göra inom kommunen, vi fokuserar i programmet på några av de viktigaste förändringar som behöver göras.

Jobben, inte bara i tätorterna. Det gäller att göra möjligheterna goda för företagande så att       människor kan jobba i närhet till hemmet. Ungdomsarbetslösheten kommer att kräva stora insatser på statlig nivå men även lokalt.

Allas lika värde, vi behöver fler människor i vårt län och vår kommun. Blir mer och mer viktigt att vi tar hand om de som kommer till kommunen. Integrationen kan fungera mycket bättre. Vår ambition är att få de nya medborgarna att vilja vara kvar i vår kommun. Många av kommunens aktiviteter måste samordnas för att ge god effekt.

Skattepengar, vi säger att dessa pengar skall gå till kommunens verksamheter och inte hamna i fickorna på vinstintresserade. Vi skall förändra kommunens sätt att upphandla välfärdstjänster.

Barn och unga, skolan skall ha fler vuxna i sin närhet för att får bra förebilder. Skolan skall vara kostnadsfri för föräldrar. Att sommarjobba skall vara möjligt redan i 8e klass, en god förberedelse för vuxenlivet.

Rolf Anki

Rolf Lilja och Anki Syversen, kandidater på kommunfullmäktigelistan presenterar vårt program.

Livskvalité, en mycket viktig del i vårt sätt att tänka. Från vaggan till graven skall vård och omsorg fungera så att trygghet och säkerhet finns. Inom detta område är det viktigt med stimulans och medmänsklighet.

Arbetsgivaren kommunen, heltidstjänster skall införas för de som så vill. Delade turer inom hemtjänsten rycker sönder dagarna för de anställda och måste tas bort där det är möjligt. Vi kommer att prioritera jämställda löner.

Hållbar utveckling, mer rättvisemärkt, lokalt odlat samt ekologiskt odlat skall ingå som en naturlig del i det som kommunen upphandlar, mat mm.

Ett litet sammandrag av det som finns i VÅRT och PARTIETS valprogram!