Politikerdebatt Trångsviken 2

Debatten fortsätter

Debatt 2Fr v: Jörgen Blom (V), Jan Runsten(Mp), Maria Söderberg(C), Linus Kimselius(M) och Rolf Lilja(S).

Fråga 3, kommer ni att fortsätta med upphandling inom ramen för  – ”Lagen om offentlig upphandling” (LOU). Finns inom hemtjänsten i kommunen (privat utförare av kommunens uppgifter)?
Här prisade borgarna det dom kallar frihet att välja. C, M, och Mp anser att LOU betyder väldigt mycket för företagande ute i bygderna och att dessa företag och jobb försvinner med ett borttagande av LOU.
Rolf: Valfrihet, – ett frågetecken. Det är få utförare i vår kommun och som utför dessa tjänster.
När det gäller ”välfärdstjänster” finns det andra möjligheter Intraprenader (eget budgetansvar, pengarna stannar kvar på platsen) Kooperativ (även här stannar pengarna kvar och återinvesteras om det är överskott).
Skiljelinjen är VINSTINTRESSET!
När det gäller vård och omsorg är inte detta möjligt att jämföra med att producera exempelvis tomater eller takplåt. Här handlar det om människor som skall ha det bästa utan avdrag.
Lr Jörgen 3

Lite mellansnack, Jörgen Blom V och Rolf Lilja S

Fråga 4: skall ROT och RUT fortsätta (dessa frågor handlar om skatteavdrag)?
Rolf: skall vara kvar. ROT infördes av Socialdemokraterna för länge sedan för att stimulera inom byggbranschen. När det gäller RUT vill vi se en begränsning i avdragsmöjligheten från 50 000:- till 25 000:-.
(Red. konstaterar att samtliga ville ha kvar RUT och ROT)

Fråga 5:  Lagen om anställningstrygghet (LAS) skall den förändras?
Frågan gäller i första hand om undantaget av två anställda skall finnas kvar vid uppsägning på grund av arbetsbrist i ett företag.
Alla debattörer ansåg att denna lag inte skall förändras.
Rolf: anställningstrygghet är viktigt för varje människa och familj. En stark trygghet skall värnas i det längsta. Även företagare måste tänka ”trygghetstanken” för sig själv och sina anställda.
Att få dessa undantag fungerar bra tillsammans med de fackliga organisationerna.

Fråga 6: Arbetsgivaravgifterna.
Fråga? Ska man underlätta för små företag att växa genom att minska de sociala avgifterna för unga?
Rolf: systemet med minskade sociala avgifter för unga måste i grunden göras om så att pengarna används på ett bättre sätt. Idag är stödet för att ha unga i företa utsmetat så att stödet gäller alla vare sig stöd behövs eller inte.
De borgerliga partierna var överens om att företagen behöver detta stöd för att anställa unga.

Detta var något av en debatt som pågick i tre timmar och
nästan hela tiden gällde småföretagarnas önskemål.