Representantskap i Almdalen

28 januari håller vi möte i Almdalen (lokal över Apoteket i Krokoms centrum klockan 18.30.

På programmet:

Information från Region J/H om nya saker som händer samt förändringar inom tandvården
Bengt Bergqvist som politiskt håller i många frågor inom Regionen kommer att informera och diskutera.

Vi kommer även att behandla motioner som inkommit till kommande kongress i Västerås samt motioner som skall vidare till Socialdemokratiska partidistriktet.

VÄLKOMMEN